Basisschoolbegeleiding

Naast onze studiebegeleiding voor middelbare scholieren, merken wij dat er nu ook steeds meer vraag is naar begeleiding voor leerlingen op de basisschool. Zeker in deze tijden is het soms lastig om thuis het schoolritme er goed in te houden. De juffen en meesters kunnen niet elk moment meekijken of uitleg geven, en ook als ouder heb je daar thuis soms niet voldoende mogelijkheden voor. Wij zouden hierin het ontbrekende puzzelstukje kunnen zijn!

Hoe werken wij?

De basisschool stuurt opdrachten, vaak in de vorm van een weektaak, naar jullie toe. Digitaal sturen jullie de opdrachten naar ons door. Zo kunnen wij goed meekijken wat het werk voor de komende week is. We plannen dan een of meerdere online contactmomenten in met de leerling.

Tijdens zo’n contactmoment maken we eerst samen met de leerling een planning. Dan weet de leerling ook goed wanneer hij aan welke opdrachten moet werken. Daarna beginnen we met de opdrachten voor die dag. We nemen samen de opdrachten door en geven hier uitleg bij. Zo weet de leerling wat er precies verwacht wordt. De leerling kan vervolgens zelf aan de slag met de opdrachten. Na een afgesproken tijd (bijvoorbeeld 15 minuten) bespreken we samen het gemaakte werk. Lastige opdrachten kunnen we natuurlijk ook even samen doen. Ook kunnen we voor moeilijke vakken extra oefenen.

We houden jullie ook goed op de hoogte van waar we aan werken. Na elk begeleidingsmoment krijgen jullie van ons per mail een dagverslag waarin we jullie vertellen waar we samen aan hebben gewerkt en hoe dat ging.

Wij zorgen voor:

  • Structuur – door op vaste momenten in de week te begeleiden. We bespreken de opdrachten van tevoren en achteraf.
  • Planning – we bekijken samen wat er allemaal moet gebeuren deze week en maken een planning met wat wanneer gedaan wordt.
  • Uitleg – we nemen de opdrachten samen door en geven extra uitleg over lastige leerstof. We zorgen dat je kind hierna zelfstandig met zijn of haar schoolwerk aan de slag kan.
  • Nabespreking – we kijken wat wel en wat niet gelukt is en geven extra uitleg over lastig gebleken opdrachten.
  • Extra oefening bij lastige vakken – onze begeleiders beschikken over extra oefenmateriaal om je kind de leerstof nog beter te laten begrijpen.

Wat kost het?

1 uur online videobegeleiding: € 25,- per uur

Zo’n uur is opgedeeld in twee delen.
Deel 1 bestaat uit het plannen van de weektaak en uitleggen van de opdrachten.
Deel 2 is het controleren en bespreken van het gemaakte werk en samen extra oefenen.

Meld je aan voor professionele huiswerkbegeleiding, bijles en trainingen