Bijles

Naast begeleiding in groepsverband is het ook mogelijk om individuele bijles te krijgen in één of meerdere vakken. Individuele bijles is mogelijk in alle vakken en niveaus en kan zowel plaatsvinden bij u thuis of bij ons op locatie. Individuele bijles is erg intensief en richt zich op het bijwerken van achterstanden en hiaten in kennis. Ook staat het aanleren van (vak-gerelateerde) vaardigheden om uiteindelijk zelfstandig te kunnen studeren centraal.

Naast studiebegeleiding voor leerlingen van de middelbare school bieden wij ook begeleiding aan leerlingen van het MBO, HBO en de Universiteit. Omdat wij gemerkt hebben dat leerlingen na de middelbare school vaak problemen met bepaalde cursussen hebben, bieden wij ook op dat gebied studiebegeleiding aan. Het gaat hier voornamelijk om statistiek, wiskunde en verschillende bedrijfseconomische cursussen. Voor begeleiding bij deze cursussen is individuele begeleiding mogelijk.

Online bijles

Tandem Studiebegeleiding biedt ook online bijles aan. Op deze manier is het mogelijk bijles te krijgen van onze ervaren begeleiders op elke plek op bijna ieder moment! Hiermee zorgen we ervoor dat de leerlingen heel snel geholpen kunnen worden met de deskundigheid die jullie van ons gewend zijn!

Via een link naar een beveiligde omgeving komt er een video- en geluidsverbinding tot stand waar één van onze begeleiders te zien en te horen is, die de bijles verzorgt. Hierdoor is het net alsof je écht samenzit met de begeleider! Online bijles is mogelijk op laptop, tablet of smartphone. Het enige wat je nodig hebt is een goede internetverbinding.

Na een (telefonische) intake bepalen we samen de juiste aanpak en begeleider en plannen we een eerste bijles in. Dit kan meestal al op zeer korte termijn!

Wil je meer informatie over de mogelijkheden van (online) bijles? Neem dan kan contact met ons op via telefoon (073 528 67 12) of via mail (contact@tandemstudiebegeleiding.nl).

Tarieven (online) bijles per augustus 2019

1 uur individuele begeleiding: € 35,- per uur

1 uur individuele begeleiding voor een leerling die al is ingeschreven bij Tandem: € 30,- per uur.

1 uur online bijles: € 25,- per uur

10-strippenkaart voor 10 uur bijles: € 300,-

Meld je aan voor professionele huiswerk­begeleiding, bijles en trainingen