Studiebegeleiding Plus

Tandem Studiebegeleiding is van maandag tot en met vrijdag geopend. Leerlingen werken op deze middagen op een zeer gestructureerde manier aan hun schoolwerk.

Zij krijgen daarbij hulp en uitleg van ervaren begeleiders. De leerlingen worden gemotiveerd en leren hoe ze de verschillende vakken het beste aan kunnen pakken. Wanneer de leerling binnenkomt wordt eerst samen gekeken naar het huiswerk. Er wordt tot in detail samen besproken en genoteerd in onze weekplanners wat vandaag en de rest van de week gemaakt gaat worden, dan pas gaat de leerling aan het werk. De begeleider heeft in het begin een zeer sturende rol hierin, later zal dit een meer controlerende rol worden om te kijken of de leerling zelfstandig in staat is een goede planning te maken.

Het werk van de leerling wordt constant gecontroleerd op volledigheid en juistheid. Daarnaast wordt ook regelmatig getest of de leerling de stof ook daadwerkelijk helemaal begrepen heeft door middel van overhoren. Proefwerken en andere overhoringen worden natuurlijk meerdere malen getest voordat de daadwerkelijke toets plaatsvindt.

De leerlingen kunnen tijdens de Studiebegeleiding Plus ook direct terecht met al hun vakinhoudelijke vragen, op ieder niveau. Er is altijd een begeleider die ze daarbij kan helpen. Studiebegeleiding Plus bij Tandem is niet zomaar studiebegeleiding of een huiswerk klasje maar intensieve begeleiding door ervaren en vakinhoudelijke begeleiders in kleine groepjes (4 leerlingen per begeleider)

Aan het einde van de middag ontvangt de ouder een verslag over hoe de middag is verlopen en wat de aandachtspunten zijn.

Tarieven Studiebegeleiding

Per augustus 2022 zijn de standaard tarieven per maand als volgt:

Aantal middagen Studiebegeleiding Plus per week Tarief per maand
2 middagen € 280
3 middagen € 335
4 middagen € 390
5 middagen € 430

 

Meld je aan voor professionele huiswerk­begeleiding, bijles en trainingen