Tandem Studiebegeleiding op uw school

Tandem Studiebegeleiding heeft als doel leerlingen te ondersteunen zodat zij zo snel mogelijk weer zelfstandig met hun schoolwerk aan de slag kunnen en optimaal kunnen presteren binnen de mogelijkheden. Soms is hiervoor extra ondersteuning nodig die een school niet zelf voor deze leerlingen kan bieden. Tandem Studiebegeleiding begeleidt daarom verschillende middelbare scholen hierin op meerdere manieren. Dit varieert van het organiseren van huiswerkbegeleiding, bijles of examentrainingen op school, het ondersteunen bij extra taken op scholen zoals surveilleren tot het aanbieden van volledige inhaal- en ondersteuningstrajecten inclusief het ondersteunen in de aanvraag van subsidies.

Inhaal- en ondersteuningsprogramma's

Tandem Studiebegeleiding biedt op maat gemaakte inhaal- en ondersteuningsprogramma’s aan. Deze programma’s zijn geïntroduceerd om leerlingen te ondersteunen bij het optimaal te presteren, ondanks de periodes van afstandsonderwijs. Deze programma’s maken ook weer onderdeel uit van het Nationaal Programma Onderwijs. Tandem biedt trajecten aan op verschillende middelbare scholen volgens een eigen ontwikkelt concept. Dit concept bestaat uit:

  • Ondersteuning aan kleine groepen leerlingen met maximaal 5 leerlingen per studiebegeleider
  • Inhoud programma afgestemd op individuele leerdoelen van de deelnemers, afgestemd met leerling, ouder en mentor of vakdocent
  • Aanvullende uitleg en verduidelijking van de lesstof
  • Onder begeleiding aanvullend lesmateriaal doornemen en opgaven maken
  • Aandacht voor zowel vakinhoudelijke ondersteuning als studievaardigheden, zelfvertrouwen en werkhouding anderzijds

Voor meer informatie, neem contact met ons op.

Studiebegeleiding en bijles

Tandem Studiebegeleiding biedt bijles en studiebegeleiding aan op middelbare scholen. Leerlingen kunnen dan op een vertrouwde plek, na de reguliere lessen op een aantal middagen studiebegeleiding volgen.

Leerlingen werken tijdens onze studiebegeleiding op een zeer gestructureerde manier aan hun schoolwerk. De leerling kan binnen de openingstijden zo lang blijven zitten als nodig is. Zij krijgen daarbij hulp en uitleg van ervaren begeleiders, die de leerlingen ook op elk niveau en met elk vak uitstekend kunnen helpen bij vakinhoudelijke vraagstukken. Studiebegeleiding bij Tandem is niet zomaar een huiswerk klasje maar intensieve begeleiding door ervaren en vakinhoudelijke begeleiders in kleine groepjes.

Wanneer er extra ondersteuning nodig is voor een specifieke behoefte, bieden wij ook één-op-één bijles aan op school. Individuele begeleiding is mogelijk in alle vakken en niveaus. Individuele begeleiding is erg intensief en richt zich op het bijwerken van achterstanden en hiaten in kennis.

Voor meer informatie, neem contact met ons op.

Lente- en zomerschool

Tandem Studiebegeleiding biedt lente- en zomerscholen aan. Tijdens deze trajecten kunnen leerlingen een eventuele studie-achterstand wegwerken en zich goed voorbereiden op het nieuwe schooljaar. Ze worden hierbij vakspecifiek ondersteund door ervaren begeleiders en kunnen bepaalde lastige onderwerpen van het afgelopen jaar extra herhalen en oefenen. Daarnaast besteden we natuurlijk ook aandacht aan het verbeteren van studievaardigheden. Zo kan de leerling met voldoende zelfvertrouwen en kennis aan het volgende schooljaar beginnen!

Deze trajecten vinden plaatsen op de middelbare school zelf. De leerling gaat daar in een kleine groep intensief aan de slag met de stof die hij/zij lastig vindt of nog moet inhalen. Onze begeleiders kijken per leerling wat er nodig is en stemmen de begeleiding daarop af. Dit alles in overleg met de docenten en mentoren op school zodat de specifieke leerdoelen behaald worden. Tandem Studiebegeleiding ondersteunt ook bij het aanvragen van de subsidie voor deze trajecten.

Voor meer informatie, neem contact met ons op.

Examentraining

Tandem Studiebegeleiding biedt examentraining aan op middelbare scholen.

Tandem Studiebegeleiding biedt examentrainingen aan in (bijna) alle vakken. In de periode voor de eindexamens zijn er verschillende mogelijkheden voor examentraining. Deze trainingen zijn per vak en per niveau, zodat de vakspecifieke onderwerpen uitgebreid en één voor één behandeld worden.

Tijdens deze examentrainingen worden niet alleen examens geoefend maar wordt ook geleerd hoe je het beste naar een eindexamen toe moet werken. Daarnaast worden er extra aantekeningen en tips gegeven en wordt er verteld waar je extra op moet letten tijdens het leren, maar ook tijdens het maken van het examen. Er worden oude eindexamen opgaven in detail voorgedaan en elke leerling krijgt natuurlijk individuele begeleiding bij onderdelen die hij of zij lastig vindt.

Voor meer informatie, neem contact met ons op.

Extra hulp

Tandem ondersteunt scholen op verschillende manieren. Soms is het voor scholen lastig om binnen de aanwezige werkdruk bepaalde activiteiten te verrichten. Tandem kan in deze gevallen dienen als flexibele schil en extra inzet om de docenten ver ontlasten. Te denken valt aan:

  • Opvangen van lesuitval maar ook door het volledig overnemen van de lesstof door sterke vakinhoudelijke begeleiders
  • Surveilleren door onze begeleiders tijdens bijvoorbeeld toetsweken
  • Extra ondersteuning in open leer centra om leerlingen te begeleiden en een goede werksfeer te waarborgen
  • Hulp bij het afnemen van toetsen

Voor sommige van deze activiteiten is een subsidie aan te vragen, Tandem kan ondersteunen bij de aanvraag van deze subsidie.

Voor meer informatie, neem contact met ons op.

De middelbare scholen waarmee we samenwerken

Meld je aan voor professionele huiswerk­begeleiding, bijles en trainingen