Waar staat Tandem Studiebegeleiding voor?

Tandem Studiebegeleiding is meer dan alleen een steuntje in de rug in periodes dat het iets minder gaat op school. Wij onderscheiden ons door kleine groepen leerlingen te begeleiden door vakinhoudelijk sterke begeleiders en door het hebben van veel contact met ouders over de dagelijkse en periodieke voortgang. De kleinschaligheid en intensieve begeleiding zorgen ervoor dat wij de leerling met alle mogelijkheden in korte tijd goed leren kennen en snel vooruitgang kunnen boeken.

Bij Tandem werkt deskundig personeel, waardoor professionele begeleiding op elk vakgebied, op elk niveau mogelijk is. Hierdoor hebben leerlingen minder snel behoefte aan extra bijles omdat ze met hun vragen tijdens de studiebegeleiding al terecht kunnen. Wij werken met een vast team van begeleiders waardoor er een persoonlijke sfeer heerst. Leerling en begeleider zijn vertrouwd met elkaar waardoor een goede samenwerking tot stand komt. Wij werken met een team van relatief jonge begeleiders waardoor we vaak het ‘samen leren’ effect bereiken en de leerlingen een lage drempel ondervinden om vragen te stellen. Veelvoudig contact met ouders en docenten en samenwerking met alle betrokkenen zorgen ervoor dat het mogelijk is om een zo goed mogelijke begeleiding op maat voor iedere leerling te realiseren.

Wat is het doel van de studiebegeleiding?

Ons doel is om de leerling zo snel mogelijk in staat te stellen om zonder begeleiding zelfstandig zijn of haar schoolwerk te doen. Wij werken zeer resultaatgericht, resultaat betekent voor ons dat de leerling weer enig plezier in school krijgt en dat de cijfers overeenkomen met de capaciteit en mogelijkheden die hij of zij heeft. Wij zien graag dat een leerling niet meer hoeft op te zien tegen bergen werk, maar dat hij of zij het gevoel heeft het schoolwerk onder controle te hebben. Wij werken er aan mee dat een leerling meer zelfvertrouwen krijgt en met een goed gevoel naar huis gaat nadat hij of zij bij ons is geweest.

Wat is de aanpak om dat doel te bereiken?

Wij laten de leerling kennis maken met verschillende manieren van studeren om zo de studiewijze vast te stellen die het best bij de leerling past en het meeste rendement oplevert. Wij brengen regelmaat, ritme en continuïteit in de dagelijkse werkzaamheden om te voorkomen dat de leerling plots voor hoge bergen werk komt te staan. De nadruk ligt op het aanleren van belangrijke studievaardigheden, kennis en inzicht, zodat de leerling steeds zelfstandiger en effectiever te werk kan gaan. Wij zijn er van overtuigd dat deze aanpak alleen werkt als er vertrouwen is tussen de leerling en de begeleider. Daarom is het aantal leerlingen per begeleider beperkt, maximaal 5 leerlingen per begeleider. Deze begeleiders zijn constant bezig met het stimuleren, motiveren en uitleg te geven aan de leerlingen. Daarnaast hebben wij regelmatig contact met de ouders om samen met hen en de leerling het effect van de begeleiding te evalueren.

De leerlingen hebben op de locaties Rosmalen en het Rodenborch College beschikking over een eigen computer die op hun werkplek staat. Dit is niet alleen erg handig bij het maken van werkstukken of het leren van woordjes, maar het is ook onmisbaar bij onze manier van werken met de leerlingen. Omdat veel schoolwerk wordt gecommuniceerd via Magister is het erg belangrijk dat de leerling elk moment de mogelijkheid heeft om dit in te zien, zonder daarvoor zijn of haar smartphone te hoeven gebruiken. Daarnaast plannen wij met elke leerling aan het begin van de middag in welk huiswerk hij of zij exact gaat maken en voor welke toetsen hij of zij gaat leren.

Daarnaast maakt Tandem gebruik van een leerlingvolgsysteem, genaamd StudiePlannerPro. In dit leerling volgsysteem houden wij precies bij wanneer een leerling aanwezig is. Daarnaast is er een koppeling mogelijk tussen dit systeem en Magister waardoor wij altijd op de hoogte zijn van de behaalde resultaten en het huiswerk. Ouders krijgen op het einde van elke middag een dagverslag toegestuurd met daarin beschreven wat de leerling die middag bij ons gedaan heeft en eventueel nog thuis moet doen. Hierin is ook de precieze aankomst- en vertrektijd van de leerling die middag terug te vinden.

Meld je aan voor professionele huiswerk­begeleiding, bijles en trainingen