Waar staan wij voor?

Tandem Studiebegeleiding is meer dan alleen een steuntje in de rug in periodes dat het minder goed gaat op school. Wij zijn er voor alle leerlingen, op ieder moment, binnen elk vak en op elk niveau. Dit doen we al ruim 20 jaar met een gedreven team vanaf meerdere locaties rondom Den Bosch, Rosmalen en Sint-Oedenrode.

Deskundig, persoonlijk en intensief

Bij Tandem werken we met een vast team van deskundige en gedreven begeleiders, waardoor leerling en begeleider vertrouwd zijn met elkaar en er een persoonlijke sfeer heerst. We hebben een relatief jong team waardoor we meegaan in de belevingswereld van de leerlingen. Hierdoor bereiken we vaak het ‘samen leren’ effect en ondervinden de leerlingen een lage drempel om vragen te stellen. Onze begeleiding is erg intensief: we zijn niet zomaar een huiswerkklas, maar kijken waar de leerling moeite mee heeft en spelen hierop in. Hier worden ook ouders en docenten bij betrokken, zodat we voor iedere leerling begeleiding op maat kunnen realiseren.

Wat is ons doel?

Met onze begeleiding willen we de leerling de kennis en het zelfvertrouwen geven om weer zelfstandig met het schoolwerk aan de slag te gaan. Wij werken zeer resultaatgericht, wat voor ons betekent dat de leerling weer plezier in school krijgt en de cijfers overeenkomen met zijn of haar capaciteiten. Wij zijn pas tevreden als een leerling niet meer opziet tegen bergen werk, maar juist het gevoel heeft het schoolwerk onder controle te hebben.

Onze werkwijze: dé Tandem methode

Iedere leerling is anders, waardoor er niet één ‘juiste’ manier van leren is. Onze begeleiders laten de leerling daarom kennismaken met uiteenlopende leermethodes om zo te kijken wat het beste werkt voor de leerling en het meeste rendement levert. De nadruk ligt op het aanleren van kennis, studievaardigheden, en inzicht, zodat de leerling steeds zelfstandiger en effectiever te werk kan gaan. Daarnaast staat het plannen van schoolwerk bij ons centraal. Hierdoor brengen we regelmaat, ritme en continuïteit in de dagelijkse werkzaamheden om te voorkomen dat de leerling plots voor hoge bergen werk komt te staan.

Wij zijn ervan overtuigd dat deze aanpak alleen werkt als er vertrouwen is tussen de leerling en de begeleider. Daarom werken wij in kleine groepen, met maximaal 5 leerlingen per begeleider. Deze begeleiders zijn constant bezig met uitleg geven en het stimuleren en motiveren van de leerlingen. Daarnaast hebben wij regelmatig contact met de ouders om samen met hen en de leerling onze begeleiding te evalueren. Wij maken hierbij gebruik van een leerlingvolgsysteem. In dit systeem houden wij precies bij wanneer een leerling aanwezig is, wat er bij ons gedaan is, wat de aandachtspunten zijn en waar de leerling thuis eventueel nog mee aan de slag kan. Zo bewaren niet alleen wij, maar ook de ouders en leerlingen het overzicht. 

Meer informatie? Neem contact met ons op via het contactformulier

Wilt u meer te weten komen over onze specifieke locaties, neem dan een kijkje op een van de volgende pagina’s: Locatie Rosmalen, Locatie Rodenborch-College, Locatie Sint-Oedenrode.

Meld je aan voor professionele huiswerk­begeleiding, bijles en trainingen