Leren leren training

Leren leren training & conceptmappen

In de praktijk zien we vaak dat leerlingen niet goed weten hoe ze moeten leren. Men gaat ervan uit dat leerlingen meteen in staat zijn goede aantekeningen en samenvattingen te maken, maar ze hebben wel degelijk instructie nodig om dit goed te leren. Ze blijven vaak hangen in het talige overschrijven, uitgebreid samenvatten of een paar keer doorlezen van een tekst. Effectief leren gaat echter verder: denk aan het doelgericht gebruik maken van kleuren, hoofd- en bijzaken onderscheiden en nieuwe kennis verbinden met wat je al eerder hebt geleerd. 

Het lerende brein

Het brein is complex en kan ontzettend veel, maar de ene vaardigheid gaat het brein makkelijker af dan de andere. Natuurlijke talenten van het brein, zoals associaties maken en logische verbanden leggen, worden niet altijd benut, maar komen bij het leren juist goed van pas! Door de lesstof te visualiseren en in een overzicht te plaatsen, krijgen de hersenen meer grip op de stof. Zo kun je makkelijker met de geordende informatie aan de slag, waardoor je het beter kunt leren en begrijpen. Een heerlijk gevoel voor de leerling die het talige leren lastig vindt. Zo lukt het wel!

Conceptmap

Dit visualiseren van de lesstof is dan ook precies waar we in onze training mee aan de slag gaan door leerlingen kennis te laten maken met conceptmappen. Een conceptmap is een mindmap met een vaste structuur waarbij alle soorten informatie uit een tekst een eigen plek hebben. We gebruiken daarbij zowel tekst (kernwoorden) als beeld (tekeningen), om zo de talige boodschap van de tekst visueel te maken. Door nieuwe informatie op deze manier te verwerken ontstaat er meer overzicht. Dit geeft houvast, draagt bij aan begrip en helpt met het opslaan van de informatie in het langetermijngeheugen.

Naast dat leerlingen onze training kunnen volgen, is het ook zeer waardevol voor docenten! Tijdens onze training gaan docenten actief aan de slag met de kleurmethode en het maken van conceptmappen, zodat ze deze technieken kunnen gebruiken tijdens de lessen. Zo kunnen ze hun eigen leerlingen ondersteunen bij het gebruiken van nieuwe leermethodes!

Wilt u meer informatie over de leren leren training? Neem dan contact met ons op via telefoon (073 528 67 12), e-mail (contact@tandemstudiebegeleiding.nl), of via het contactformulier.

Meld je aan voor professionele huiswerk­begeleiding, bijles en trainingen